KUALITI | HOSPITAL SULTAN ABDUL AZIZ SHAH (HSAAS)
» KUALITI

KUALITI

Unit Kualiti dan Pengurusan Risiko (UKPR) ditubuhkan secara rasminya pada 26 Februari 2019 bertujuan untuk mengawal dan memantau pelaksanaan program kualiti di Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, UPM. Antara aktiviti yang dipantau ialah aktiviti pelaporan insiden, audit dalaman, pemantauan Petunjuk Prestasi Utama (KPI), Program Inisiatif Hijau, Program Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan dan aktiviti lain yang berkaitan.

  EKSA telah diperkenalkan mulai Januari 2014 sebagai inisiatif penjenamaan semula Amalan...selanjutnya...
Hospital Sultan Abdul Aziz Shah turut serta merealisasikan Read@Uni dengan menyediakan sudut bacaan...selanjutnya...
SWMKEAQ:04:50