EXECUTIVE SERVICES | HOSPITAL SULTAN ABDUL AZIZ SHAH (HSAAS) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

» EXECUTIVE SERVICES

EXECUTIVE SERVICES

Perkhidmatan Eksekutif (PE) merupakan perkhidmatan yang mempunyai kelebihan dalam manfaat penjagaan kesihatan dan meningkatkan keselesaan mengikut pilihan sendiri. 

                      ...more...
   FAMILY MEDICINE...more...
DEPOSIT Pesakit dikehendaki membayar deposit mengikut kadar yang ditetapkan...more...
      Untuk sebarang pertanyaan Hubungi...more...
WXFUIAi~