PERKHIDMATAN EKSEKUTIF | HOSPITAL SULTAN ABDUL AZIZ SHAH (HSAAS)

» PERKHIDMATAN EKSEKUTIF

PERKHIDMATAN EKSEKUTIF

Perkhidmatan Eksekutif (PE) merupakan perkhidmatan yang mempunyai kelebihan dalam manfaat penjagaan kesihatan dan meningkatkan keselesaan mengikut pilihan sendiri.

                       ...selanjutnya...
   PAKAR PERUBATAN...selanjutnya...
  DEPOSIT Pesakit dikehendaki membayar deposit mengikut kadar yang ditetapkan...selanjutnya...
      Untuk sebarang pertanyaan Hubungi...selanjutnya...
WXCXEA3:04:28