DEPARTMENT OF SURGERY | HOSPITAL SULTAN ABDUL AZIZ SHAH (HSAAS) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
» CORPORATE » DEPARTMENT OF SURGERY

DEPARTMENT OF SURGERY

                             

Jabatan Surgeri merupakan salah satu teras perkhidmatan klinikal di Hospital Sultan Abdul Aziz Shah (HSAAS). Sejarah perkhidmatan Jabatan Surgeri telah bermula sejak tahun 1998 selaras dengan penubuhan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Semenjak penubuhan Jabatan Surgeri ini, pelbagai khidmat kepakaran dan professional telah disumbangkan bermula di Hospital Kuala Lumpur dan kemudian berpindah ke Hospital Serdang. Selain daripada khidmat klinikal, jabatan ini juga meggalas tanggungjawab melahirkan graduan kedoktoran di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Putra Malaysia. Selaras dengan pembukaan Hospital Sultan Abdul Aziz Shah (HSAAS), Jabatan Surgeri telah meluaskan perkhidmatan secara lebih efisien dan terbuka.

Updated:: 06/04/2023 [khairun]

MEDIA SHARING

WXFUIAf~