JAWATAN KOSONG | HOSPITAL SULTAN ABDUL AZIZ SHAH (HSAAS)
JAWATAN KOSONG
 
Jawatan
Tarikh Tutup
Keterangan
Lampiran
1.
Jawatan
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29 - Kontrak
Tarikh Tutup
24 Mar 2023
Keterangan

Tarikh tutup iklan adalah pada 14 Mac sehingga 24 Mac 2023, 5:00 petang.

CARA MEMOHON

Pemohon dikehendaki mengisi Google Form bersama borang Permohonan Jawatan Kumpulan Pelaksana (yang berkaitan dengan jawatan) dan sertakan dokumen-dokumen seperti Senarai Semak Temuduga yang dilampirkan.


Perhatian:-


a. Permohonan yang tidak lengkap atau lewat diterima atau tidak mengikut peraturan memohon boleh menyebabkan permohonan tidak akan dilayan;
b. Hanya calon yang dipilih dalam saringan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga;
c. Permohonan yang tidak menerima apa-apa jawapan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

Sebarang pertanyaan, mohon hubungi Unit Sumber Manusia di job_hsaas@upm.edu.my atau 03-9769 9055/9056/9072.

Sekian.
Lampiran
2.
Jawatan
Pegawai Pemulihan Perubatan U41 - Kontrak
Tarikh Tutup
24 Mar 2023
Keterangan

Tarikh tutup iklan adalah pada 14 Mac sehingga 24 Mac 2023, 5:00 petang.

CARA MEMOHON

Pemohon dikehendaki mengisi Google Form bersama borang Permohonan Jawatan Pengurusan dan Profesional (yang berkaitan dengan jawatan) dan sertakan dokumen-dokumen seperti Senarai Semak Temuduga yang dilampirkan.

Perhatian:-


a. Permohonan yang tidak lengkap atau lewat diterima atau tidak mengikut peraturan memohon boleh menyebabkan permohonan tidak akan dilayan;
b. Hanya calon yang dipilih dalam saringan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga;
c. Permohonan yang tidak menerima apa-apa jawapan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

Sebarang pertanyaan, mohon hubungi Unit Sumber Manusia di job_hsaas@upm.edu.my atau 03-9769 9055/9056/9072.

Sekian.
Lampiran
3.
Jawatan
Pegawai Teknologi Maklumat F41 - Kontrak
Tarikh Tutup
24 Mar 2023
Keterangan

Tarikh tutup iklan adalah pada 14 Mac sehingga 24 Mac 2023, 5:00 petang.

CARA MEMOHON

Pemohon dikehendaki mengisi Google Form bersama borang Permohonan Jawatan Pengurusan dan Profesional (yang berkaitan dengan jawatan) dan sertakan dokumen-dokumen seperti Senarai Semak Temuduga yang dilampirkan.

Perhatian:-


a. Permohonan yang tidak lengkap atau lewat diterima atau tidak mengikut peraturan memohon boleh menyebabkan permohonan tidak akan dilayan;
b. Hanya calon yang dipilih dalam saringan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga;
c. Permohonan yang tidak menerima apa-apa jawapan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

Sebarang pertanyaan, mohon hubungi Unit Sumber Manusia di job_hsaas@upm.edu.my atau 03-9769 9055/9056/9072.

Sekian.
Lampiran
4.
Jawatan
Pegawai Tadbir N41 - Kontrak
Tarikh Tutup
24 Mar 2023
Keterangan

Tarikh tutup iklan adalah pada 14 Mac sehingga 24 Mac 2023, 5:00 petang.

CARA MEMOHON

Pemohon dikehendaki mengisi Google Form bersama borang Permohonan Jawatan Pengurusan dan Profesional (yang berkaitan dengan jawatan) dan sertakan dokumen-dokumen seperti Senarai Semak Temuduga yang dilampirkan.

Perhatian:-


a. Permohonan yang tidak lengkap atau lewat diterima atau tidak mengikut peraturan memohon boleh menyebabkan permohonan tidak akan dilayan;
b. Hanya calon yang dipilih dalam saringan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga;
c. Permohonan yang tidak menerima apa-apa jawapan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

Sebarang pertanyaan, mohon hubungi Unit Sumber Manusia di job_hsaas@upm.edu.my atau 03-9769 9055/9056/9072.

Sekian.
Lampiran


MAKLUMAT LANJUT: eJOBS

HOSPITAL SULTAN ABDUL AZIZ SHAH (HSAAS)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 9769 5500
-
BWDWXAO:23:05