Professional Services | HOSPITAL SULTAN ABDUL AZIZ SHAH (HSAAS)
» CORPORATE » MEDICAL PHYSICS UNIT » Professional Services

Professional Services

Perkhidmatan

  • Menguruskan dan memastikan Ujian Kawalan Mutu (QC) radas penyinaran yang berdaftar dalam lesen KKM dijalankan secara berkala setiap tahun dan keputusan ujian yang dilaksanakan menepati piawaian (standard) yang ditetapkan oleh KKM.
  • Menguruskan dan memastikan setiap pekerja sinaran yang berdaftar menjalani pemeriksaan kesihatan secara serta menyerahkan salinan APC dan CME setiap tahun untuk tujuan rekod.
  • Menguruskan dan memastikan ujian kalibrasi peralatan Fizik seperti meter tinjau dan dosimeter poket dijalankan oleh pihak ketiga
  • Bertanggungjawan menyediakan dan melaksanakan Program Perlindungan Sinaran di peringkat HSAAS.
  • Memberikan khidmat nasihat kepada jabatan/unit dalam aspek perlindungan sinaran semasa bekerja.
  • Memberikan khidmat kepakaran dalam hal ehwal pelupusan radas penyinaran dan bahan radioaktif mengikut prosedur dan kaedah yang betul serta pengawasan bahan sisa radioaktif diselia di jabatan/unit yang terlibat.
  • Bertindak sebagai koordinasu krisis (KK) jika berlaku krisis dan bencana di HSAAS seperti kemalangan radiologikal di tempat kerja, tumpahan sisa radioaktif dan sebagainya.
  • Memastikan adanya komunikasi dan jaringan kerjasama antara semua jabatan/unit yang memerlukan khidmat nasihat dan panduan daripada Pegawai Sains (Fizik) dalam memberikan perkhidmatan kepakaran dan perundingan.
  • Terlibat sebagai ahli jawatankuasa dalam penilaian teknikal dan spesifikasi dalam pembelian radas penyinaran  dan bahan radioaktif.

 

Updated:: 07/04/2023 [khairun]

MEDIA SHARING

HOSPITAL SULTAN ABDUL AZIZ SHAH (HSAAS)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 9769 5500
-
BWJYCAt~