MEDICAL PHYSICS UNIT | HOSPITAL SULTAN ABDUL AZIZ SHAH (HSAAS)
» CORPORATE » MEDICAL PHYSICS UNIT

MEDICAL PHYSICS UNIT

 
 
Fizik perubatan merupakan salah satu cabang fizik yang menggabungkan aplikasi fizik dan kejuruteraan kepada bidang perubatan dan kesihatan. Tanggungjawab utama unit ini adalah memastikan peraturan-peraturan dan udang-undang yang termaktub di dalam Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) di patuhi dan dilaksanakan secara menyeluruh di peringkat perubatan HSAAS. Unit Fizik Perubatan bersedia memberikan kepakaran dan perundingan dalam hal-hal berkaitan perlindungan sinaran, keselamatan radiasi, krisis dan bencana seperti kemalangan radiologikal di tempat kerja, spesifikasi peralatan pelindungan diri, spesifikasi dan standad paiwaian bilik pemeriksaan X-ray, pelupusan  radas penyinaran dan sisan bahan radioaktif serta penganjuran  pembelajaran  secara bererusan (CME) berkaitan perlindungan sinaran dan Akta 304 kepada sinaran di HSAAS.

 

Updated:: 07/04/2023 [khairun]

MEDIA SHARING

BWJYPAb:15:52